Sürekli Bilgilendirme Formu

(9.4.2024 tarihli veriler kullanılarak 15.4.2024 tarihinde oluşturulmuştur.)

Portföy Bilgileri
9.4.2024 Tarihi itibarıyla,
Halka Arz Tarihi: 25-26-27 Nisan 2007
Ortaklık Toplam Değeri 91.983.618,92 TL
Birim Pay Başına Toplam Değeri 4,86 TL
BORSA İSTANBUL Kapanış Fiyatı 38,23 TL
Ortaklık Yapısı
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (B)9.466.095,25 %47,33
DİĞER (B)10.533.847,25 %52,67
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A)57,50 0.0003%
TOPLAM 20,000,000.00 100%
YATIRIM AMACI ve STRATEJİSİ

Şirket, SPK'nın Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, şirketin faaliyet eseasları, portföy yönetim politikaları ve yönetim sınırlamalarında, SPK düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket;

 • Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde değişiklikler yapar.
 • Portföy çeşitlemesiyle Yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek biçimde dağıtır.
 • Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
 • Portföyün değerini koruma ve arttırmaya yönelik araştırmalar yapar. Şirket hisse senetlerini aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez. Ortaklık Portföyünün , riskin dağıtılarak etkin ve rasyonel bir biçimde yönetilmesi ve bu sayede ortaklarımıza seneler itibariyle düzenli nakit temettü sağlanması amaçlanmaktadır.
 • Ortaklık portföyüne riskten korunma ve/ veya yatırım amacıyla Ortaklığın yatırım stratejisine uygun olacak, azami sınırları aşmayacak ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde türev işlemler dahil edilebilir.
 • Yatırım kuruluşu ve ortaklık varantları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına yapılan yatırımların toplamı net aktif değerin %10'unu aşamaz, tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile yatırım kuruluşu sertifikalarının toplamı ise net aktif değerin %5'ini aşamaz.
 • Kamuya açıklanan son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan öz kaynak tutarının %20'sine kadar kredi kullanılabilmesine veya aynı sınırlar içinde kalmak suretiyle sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bono ihraç edilebilir.
 • Portföyde yer alan repo işlemine konu olabilecek varlıkların rayiç bedellerinin %10'una kadar borsa dışında repo yapılabilir.
 • Net aktif değerin %10'una kadar borsa dışında ters repo sözleşmelerine yatırım yapılabilir.
 • Portföydeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı net aktif değeri aşamaz.

Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Bant aralığı dosyasına ulaşmak için tıklayınız

PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi 11,57
Devlet Tahvili / Özel Sektör Borçlanma Araçları 56,72
Ters Repo / BPP 13,78
VIOP Teminat Oranı 17,93
TOPLAM 100,00
GENEL MÜDÜR
Murat NERMİN
PORTFÖY YÖNETİCİSİ
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 • OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı : Adına hareket eden kişi Mehmet Emre TİMURKAN
 • OYAK Kağıt Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Adına hareket eden kişi Mustafa Serdar BAŞOĞLU
 • OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi(Adına hareket eden kişi : Gökhan EROĞLU
 • ALAADDİN VAROL Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
 • Bekir Yener YILDIRIM Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi