Şirket Bağış ve Yardım Politikası

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. faaliyetlerini, Şirketin sürdürülebilir büyümesine, uzun vadedeki hedeflerine ulaşabilmesine ve tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına önem vererek sürdürmektedir. Bu çerçevede; Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal-sorumluluk anlayışı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bazı bağış ve yardımlar yapılabilir.