İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. çıkarılmış sermayesinin 20.000.000.-TL.lik nominal değerdeki bölümünün ( 57,50 adet hisse) (A) grubu hisse senetleri tarafından temsil edilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu hisse senetlerinin her biri 1.000.000 (birmilyon) oy hakkına sahiptir.Yönetim kurulu üyelerinin seçimi dışındaki konularda (A) grubu hisse senetlerine herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.