Şirket Hakkında

Şirket, 3 Kasım 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline 604969-552551 no ile tescil edilerek 10.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (kanun) ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir. Kanun uyarınca, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır.


Kayıtlı Sermaye sistemine tabi ortaklığımız, 50.000.000 TL Kayıtlı ve 20.000.000 TL Çıkarılmış (Ödenmiş) Sermaye ile 25-26-27 Nisan 2007 tarihinde halka arz edilmiş olup, 04/05/2007 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda OYAYO kodu ile işlem görmeye başlamıştır. Şirketin 20.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi, Yönetim Kurulu’nun 11.12.2014 tarih ve 2014/18 sayılı kararı ile 11.500.000 TL‘den % 73.91 oranında 8.500.000 TL tahsisli satış yöntemi ile bedelli sermaye artırımı yapılmıştır. Şirket, faaliyetlerini Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7B Blok Apt. No:7C / 78 Sarıyer /İstanbul adresinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esasların belirlendiği (III-48.5) no’lu Tebliğine göre sürdürmektedir.