Şirket Tazminat Politikası

Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.