S Ü R E K L İ   B İ L G İ L E N D İ R M E   F O R M U
 
(14/10/2016 tarihli veriler kullanılarak 17/10/2016 tarihinde oluşturulmuştur.)
 
PORTFÖY BİLGİLERİ
 
Halka Arz Tarihi : 25-26-27 Nisan 2007
 
14/10/2016 Tarihi İtibariyle
Ortaklık Toplam Değeri19.950.712,57 TL
Birim Pay Başına Toplam Değeri0.997955 TL
İMKB İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ort. Fiyatı0.70 TL
ORTAKLIK YAPISI
OYAK Yat. Men. Deg. A.Ş.(B)9,454,061.150.47270
DİĞER (B)10,545,881.350.52729
OYAK Yat. Men. Değ. A.Ş.(A)57.500.000002875
TOPLAM 20,000,000.001.0000
YATIRIM AMACI ve STRATEJİSİ

Şirket, SPK'nın Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, şirketin faaliyet eseasları, portföy yönetim politikaları ve yönetim sınırlamalarında, SPK düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket;

  • Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde değişiklikler yapar.
  • Portföy çeşitlemesiyle Yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek biçimde dağıtır.
  • Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
  • Portföyün değerini koruma ve arttırmaya yönelik araştırmalar yapar. Şirket hisse senetlerini aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez. Ortaklık Portföyünün , riskin dağıtılarak etkin ve rasyonel bir biçimde yönetilmesi ve bu sayede ortaklarımıza seneler itibariyle düzenli nakit temettü sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Ortaklık portföyüne riskten korunma amacıyla Ortaklığın yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde VİOP kontrat işlemleri dahil edilebilir. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı ortaklık net aktif değerini aşamaz.

Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Bant aralığı dosyasına ulaşmak için tiklayiniz

PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi%31.06
Devlet Tahvili%45.44
Ters Repo / BPP%20.44
VOB Teminat oranı%3.06
T O P L A M % 100.00
 
GENEL MÜDÜR
Selim TAYLAN

PORTFÖY YÖNETİCİSİ
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Yön.Krl.Bşk.
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. Yön.Krl.Bşk.Yrd.
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii Ve Ticaret A.Ş. Yön.Krl.Üyesi
(Adına hareket eden kişi : Lale ÖZSANCAK)
Faruk ÇİZMECİOĞLU Yön.Krl.Bağımsız Üyesi
Turhan Cemal BERIKER Yön.Krl.Bağımsız Üyesi
KOMİSYON BİLGİLERİ
[Karşılaştırmalı Komisyon Bilgileri]
[ Performans Sunum Raporları ] [ Esas Sözleşme ] [ İzahname ] [ Mali Tablolar ] [ Özel Hal Bildirimi ] [ Sirküler ]

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 20.04.2007 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiştir. Halka arz izahnamesi halka arza aracılık eden kuruluşların merkez ve şubelerinden temin edilebilir. Ayrıca, halka arz izahnamesi Kamuyu Aydınlatma Platfromunun http://www.kap.gov.tr ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın http://www.imkb.gov.tr adreslerindeki internet sayfalarında yayımlanmaktadır. Halka arza ilişkin sirküler ise; Radikal ve Hürses gazetelerinde 22.04.2007 tarihinde yayımlanmıştır.